Menu

Kňazská košeľa ako dar

Pridané 10.8.2023 10:22:01 Počet zobrazení 919

Kňazská košeľa ako dar

Kňazská košeľa by mohla byť vhodným darom pre kňaza, budúceho kňaza alebo ako košeľa na bežné nosenia pre muža, ktorého si ceníme a ktorého chcete obdarovať.  Je to osobitý a symbolický predmet, ktorý sa viaže na kňazstvo a liturgickú službu. Darovanie kňazskej košele môže vyjadriť podporu, povzbudenie a uznanie. V článku sa dozviete viac o našich unikátnych a kvalitných kňazských košeliach vyrábaných na Slovensku. 

Čo je kňazská košeľa

Áno, kňazi môžu nosiť obyčajné odevy, ale závisí to aj od konkrétnych pravidiel ich cirkvi alebo rehole. V mnohých kresťanských tradíciách, ako je napríklad rímskokatolícka, kňazi často nosia špecifický odev, ktorý sa nazýva kleritál, keď nie sú na liturgickej službe. Kleritál zvyčajne pozostáva z čiernej košele s bielym límčekom. Tento odev pomáha identifikovať osobu ako kňaza.

V niektorých situáciách, napríklad v menej formálnych prostrediach alebo keď cestujú, môžu kňazi nosiť bežné civilné oblečenie. V niektorých cirkvách, ako sú niektoré protestantské denominácie, môžu kňazi nosiť bežné oblečenie aj vtedy, keď vykonávajú svoje služby. Vždy je však dôležité dodržiavať pravidlá a smernice, ktoré stanovuje príslušná cirkev alebo rehoľa.

Kňazské košele sú vhodné aj ako kleritál, aj ako bežné oblečenie kňaza a mužov mimo cirkev. 

Čo je kleritál?

Kleritál je typ oblečenia, ktorý sa často nosí kňazmi, diakonmi a inými cirkevnými úradníkmi mimo liturgických obradov. Tento termín sa používa na označenie určitého štýlu oblečenia, ktorý je spojený s kňazstvom a duchovnou službou.

Typickým kleritálom je čierna košeľa s bielym límečkom. Košeľa môže mať rôzne strihy a štýly, ako sú dlhý rukáv alebo krátky rukáv. Biely límec sa nosí na vrchu košele a vystupuje cez výstrih. Tento biely golier je charakteristickým znakom kňazského oblečenia a symbolizuje oddelenie a kňazskú úlohu. 

Kleritál je často spojený s katolíckym kňazstvom, ale používa sa aj v niektorých protestantských a anglikánskych tradíciách. Jeho účelom je vizuálne identifikovať kňazov a iných cirkevných úradníkov ako zasvätené osoby, a reprezentovať ich duchovnú autoritu.

Kleritál môže byť nosený kňazmi mimo liturgických obradov, ako napríklad pri každodenných činnostiach, návštevách farností, pastorácii alebo pri oficiálnych cirkevných stretnutiach. Je to štýlový a formálny odev (kňazská košeľa), ktorý vyjadruje príslušnosť kňaza k duchovnému stavu a povolaniu.

Akú košeľu nosia kňazi?

Kňazi v rôznych kresťanských tradíciách nosia rôzne typy košieľ. Dve najbežnejšie sú alba a kazula.

 • Alba: je dlhá biela košeľa (dlhá až po zem), ktorá sa nosí pod ostatnými liturgickými rúchami. Alba môže byť jednoduchá alebo zdobená, v závislosti od tradície a štýlu. Alba symbolizuje čistotu a svätosť a je základom liturgického odevu pre kňazov a diakonov.
 • Kazula: je farebný odev, ktorý sa nosí cez albu. Farebný odev symbolizuje liturgickú sezónu (napríklad fialová pre advent a pôst, biela pre Veľkú noc a Vianoce, zelená pre obdobie v priebehu roka zvané "cez rok" alebo "v obyčajnom čase"). Kazula môže byť zdobená symbolmi alebo obrázkami súvisiacimi s kresťanstvom.

Okrem týchto kňazských košiel, kňazi nosia ďalšie rúcha, ako sú štóla (obdĺžnikový pruh látky, ktorý sa nosí okolo krku a visí nad albou alebo kazulou) a cingulum (opasok, ktorý drží albu na mieste).

Dôležité je pripomenúť, že presné liturgické odevy, ktoré kňazi nosia, sa môžu líšiť v závislosti od konkrétnej kresťanskej denominácie a liturgickej tradície. Napríklad, v pravoslávnej cirkvi kňazi nosia rúcho zvané "antéria" namiesto kazuly a v niektorých protestantských denomináciách kňazi môžu nosiť jednoduché obleky namiesto tradičných liturgických rúch.

Kedy sa nosí kňazská košeľa?

Kňazi v kresťanských cirkvách vykonávajú mnoho rôznych úloh a služieb. A mimo predpísaných liturgických odevov nosia aj kňazskú košeľu (kleritál). 

Nasledujúce sú niektoré z najčastejších úloh a služieb vykonávanými kňazmi v kresťanských cirkvách:

 • Vykonávanie liturgie: kňazi sa zúčastňujú bohoslužieb, vrátane svätej omše rímskokatolíckej a niektorých iných tradíciách. Majú tiež zodpovednosť za administráciu sviatostí, vrátane krstu, sviatosti zmierenia (spovede), eucharistie, birmovania, manželstva, posvätenia chorých a v niektorých tradíciách svätenia.
 • Duchovné vedenie: Kňazi poskytujú duchovné vedenie a poradenstvo svojim farníkom. Toto môže zahŕňať individuálne poradenstvo, vedenie skupinových štúdií Biblie alebo poskytovanie duchovného usmernenia v čase krízy.
 • Učenie a vzdelávanie: Kňazi sú často zodpovední za vzdelávanie svojej farnosti v otázkach viery a morálky. Toto môže zahŕňať vedenie biblických štúdií alebo prípravu mladých ľudí na birmovanie.
 • Pastoračná starostlivosť: kňazi navštevujú chorých, starých a trpiacich vo svojej komunite, aby im poskytli duchovnú podporu a útechu. Môžu tiež administrovať sviatosti, ako je posvätenie chorých a posledné pomazanie.
 • Administratíva a vedenie: kňazi sú často zodpovední za riadenie farnosti, čo môže zahŕňať všetko od plánovania bohoslužieb a dohľadu nad rozpočtom až po riadenie farníckych skupín a aktivít.
 • Komunitná služba: mnohí kňazi sa angažujú v komunitnej službe, vrátane práce s chudobnými, bezdomovcami, prisťahovalcami a inými zraniteľnými skupinami.

Tieto úlohy sa môžu líšiť v závislosti od konkrétnej kresťanskej denominácie a tradície, ako aj od konkrétneho poslania alebo povolania kňaza. Pri týchto príležitostiach sa nosí okrem liturgických odevov aj kňazská košeľa (kleritál). 

Bohoslužobné oblečenie kňaza

Bohoslužobné oblečenie kňaza, známe aj ako liturgické rúcha, sa líši v závislosti od kresťanskej denominácie a konkrétnej liturgie alebo obradu. Vo väčšine prípadov však kňazi nosia niektoré alebo všetky nasledujúce kusy oblečenia:

 • Alba: je dlhá biela košeľa po zem, ktorá sa nosí pod ostatnými liturgickými rúchami. Alba symbolizuje čistotu a svätosť a je základom liturgického odevu pre kňazov a diakonov.
 • Cingulum: toto je druh opasku, ktorý sa nosí okolo pása, aby držal albu na mieste.
 • Štóla: obdĺžnikový pruh látky, nosí sa okolo krku a visí nad albou. Štóla je znakom kňazskej úlohy a autority.
 • Kazula: farebný odev, ktorý sa nosí cez albu. Farba kazuly zodpovedá liturgickej sezóne alebo konkrétnemu sviatku a môže byť zdobená symbolmi alebo obrázkami súvisiacimi s kresťanstvom.
 • Maniple: krátky pruh látky, ktorý sa nosí na ľavej ruke. Nie je vždy používaný a jeho použitie sa líši v závislosti od liturgickej tradície.
 • Bireta: štvorrohá čiapka, ktorú niekedy nosia kňazi. Jej použitie sa tiež líši v závislosti od tradície.

Tieto kňažské odevy sa môžu líšiť v závislosti od konkrétnej kresťanskej denominácie. Napríklad, v pravoslávnej cirkvi kňazi nosia rúcho zvané "antéria" namiesto kazuly a v niektorých protestantských denomináciách kňazi môžu nosiť jednoduché obleky namiesto tradičných liturgických rúch.

Každodenné oblečenie pre kňaza 

Každodenné oblečenie pre kňaza sa môže líšiť v závislosti od konkrétnej cirkvi a kultúry, v ktorej slúži. Avšak, vo veľa kresťanských tradíciách, kňazi často nosia špecifický druh oblečenia zvaný "kleritál" alebo v jednoduchosti kňazská košeľa, keď nie sú na bohoslužbe alebo vykonávajú iné úlohy spojené s ich povolaním.

V rímskokatolíckej cirkvi a niektorých anglikánskych a protestantských denomináciách je bežné, že kňazi nosia čiernu košeľu s bielym kňazským golierom alebo "límečkom". Tento odev je jednoduchý a konzervatívny a jeho hlavným účelom je identifikovať nositeľa ako kňaza. Kňazi môžu tiež nosiť čierne obleky s bielym límčekom.

Niektoré cirkvi však majú menej formálne pravidlá týkajúce sa oblečenia kňazov. V niektorých protestantských denomináciách môžu kňazi nosiť bežné civilné oblečenie bez kňazského goliera. V teplejších klímach, napríklad v niektorých častiach Afriky alebo Latinskej Ameriky, môžu kňazi nosiť biele alebo farebné košele s kňazským golierom. Všeobecne platí, že odev kňaza by mal byť skromný a primeraný jeho duchovnej úlohe. Mnohé cirkvi majú pravidlá alebo smernice, ktoré určujú, aké oblečenie je alebo nie je vhodné.

Kňazský golier

Kňazský golier, často nazývaný "límeček" alebo "kleritál", je charakteristickým znakom kňazského oblečenia mimo liturgie v niektorých kresťanských tradíciách, najmä v rímskokatolíckej cirkvi, ale aj v niektorých protestantských a anglikánskych denomináciách. Kňazský golier je obvykle biely a je viditeľný na vrchu kňazovej košele, často na pozadí čiernej košele. Jeho pôvod sa datuje do 17. storočia a v súčasnosti slúži na identifikáciu osoby ako kňaza alebo iného cirkevného úradníka.

Existujú dva hlavné typy kňazských golierov. Plný golier, ktorý obklopuje celý krk a je často spojený s tradičnými anglikánskymi a katolíckymi kňazmi, a golier typu "tab", kde je len malá biela časť viditeľná na prednej strane krku. Tento druh golieru často nosia protestantskí kňazi.

Dôležité je pripomenúť, že nie všetky kresťanské tradície používajú kňazské goliere a niektoré cirkvi umožňujú svojim kňazom nosiť bežné civilné oblečenie, košele. Golier je len jeden spôsob, ako sa môžu kňazi vizuálne identifikovať vo svojich komunitách.

Prečo si vybrať kňazskú košeľu u nás? 

 • Rýchle dodanie kňazskej košele, väčšinou do 24-48 hodín 
 • Viac ako 100 000 spokojných zákazníkov
 • Unikátne a moderné strihy na každú postavu a pre každý vek 
 • Vyrobené z kvalitných materiálov
 • Bezproblémová výmena
 • Poradenstvo pri výbere veľkosti
 • Vyrobené na Slovensku

Vhodný darček nielen pre kňaza? 

Každý človek, ktorý oslavuje nejakú významnú životnú udalosť tak trochu podvedome očakáva, že ho jeho blízky, s ktorými túto udalosť zdieľa, nejako obdaria.Rovnako ako pre obdarovaného, tak aj pre obdarujúceho je to viac menej samozrejmé a každý sa snaží tento dar prispôsobiť svojim možnostiam.

V dnešnej dobe sa obdarovanie zmenilo na veľmi neosobné. Prešlo z vymýšľania niečoho jedinečného na obálku s peniazmi, čokoládu či kvietok.Zanikol klasický spôsob ako niekoho potešiť a ľudia si viac menej zvykli, že dostanú od blízkych financie, ktoré budú môcť využiť na im prospešnú vec.Je to ale to čo obdarujúci skutočne chce? Nikto sa už nepýta, hlavne zo slušnosti, ako bol daný finančný dar využitý a či si zaň dotyčný vážne kúpil niečo pre seba čo ho poteší. 

Radi by sme teraz upriamili vašu pozornosť na cirkevné sviatosti, ktoré pre vás kňaz vykonáva a za ktoré sa mu chcete poďakovať.Samozrejme aj tu prešiel čas a vecné dary sa zamenili za obálku s primeranou hodnotou, ktorá sa potom využije na patričné účely. Prečo ale nevrátiť túto krásnu "starú" tradíciu a nepotešiť kňaza vecným darom, ktorý si vždy pri jeho využívaní spomenie na to, ako sa podieľal na spečatení vašej spoločnej cesty?

Nakuknite k nám na naše stránky a darujte vášmu kňazovi kňazskú košeľu.Spravte váš dar osobným a jedinečným. Nechajte mu ušiť košeľu na mieru, vyberte nejakú z ponuky, ktorú máme k dispozícii alebo nás požiadajte o vystavenie darčekovej karty práve na tento druh daru.

Najčastejšie otázky ku kňazským košeliam

Z čoho je vyrobená kňazská košeľa? 

Materiál, z ktorého je vyrobená kňazská košeľa, závisí na konkrétnych predpisoch cirkvi a na preferenciách kňaza. Väčšinou sa využívajú priedušné, ľahké materiály ako bavlna, ľan alebo polyester, pretože košeľa sa často nosí aj pod inými liturgickými rúchami a môže byť dosť teplá, najmä počas dlhých obradov.

Niektoré košele môžu byť vyrobené z jemnejších tkanín, ako je hodváb alebo satén, najmä ak sú určené pre špeciálne príležitosti. Košele môžu tiež obsahovať dekoratívne prvky, ako sú výšivky alebo čipky.

Mimo liturgie môže byť kňazská košeľa (často čierna s bielym golierom) vyrobená z bežných materiálov pre košele, ako je bavlna alebo polyester.

Materiály, ako je bavlna, sú obľúbené pre ich pohodlie a schopnosť odvádzať vlhkosť, zatiaľ čo polyester môže byť atraktívny pre svoju odolnosť voči pokrčeniu a ľahkú údržbu. Niektoré košele môžu byť vyrobené z kombinácie bavlny a polyesteru, aby kombinovali výhody oboch materiálov.

Je kňazská košela posvätená?

V kresťanskej tradícii nie je kňazská košeľa ani liturgické oblečenie kňaza, posvätená ako samostatný predmet. Košeľa ako taká nie je sviatosťou alebo posväteným predmetom.

Avšak, keď je kňaz vysvätený, čo je sviatosťou, dostáva kňazské rúcha, vrátane alby (dlhá kňazská košeľa), ako súčasť jeho liturgického vybavenia. V tomto zmysle by sa dalo povedať, že alba, ktorá je udelená vysvätenému kňazovi, je spojená s posvätenými službami kňaza. Kňaz potom používa toto liturgické oblečenie počas svojich liturgických služieb.

Takže košeľa samotná nie je posvätená. Posvätenie spočíva skôr v samotnej službe kňaza a jeho účasti na svätých obradoch.

Ako sa volá biely kňazský golier? 

Biely kňazský golier sa obvykle nazýva "límeček". Tento termín sa používa na označenie bieleho goliera, ktorý je charakteristickým znakom kňazského oblečenia v mnohých kresťanských tradíciách. Límeček je viditeľná časť goliera, ktorá vyčnieva z výstrihu košele alebo inej liturgickej róby kňaza. Jeho úlohou je symbolizovať čistotu, oddelenie a službu kňaza v bohoslužbách a duchovnom živote.

Čo nosia kňazi v bežný deň mimo liturgických obradov?

Mimo liturgických obradov, kňazi nosia bežné civilné oblečenie. Ich výber oblečenia môže závisieť od konkrétnej situácie, miesta a kultúry, v ktorej pôsobia. Tu sú niektoré bežné typy oblečenia, ktoré kňazi môžu nosiť mimo liturgie:

 • Sviatočné oblečenie: pri slávnostiach, slávnostných udalostiach alebo špeciálnych príležitostiach kňazi môžu nosiť sviatočné oblečenie, ako je oblek s kravatou alebo sakom. Toto sa často vyžaduje na oficiálnych podujatiach alebo spoločenských stretnutiach.
 • Bežné oblečenie: v bežných situáciách, ako sú každodenné aktivity a bežná práca, kňazi môžu nosiť obyčajné oblečenie, ktoré je vhodné pre danú príležitosť. To môže zahŕňať nohavice, košeľu, sveter alebo iné typy oblečenia, ktoré sú primerané pre dané prostredie.
 • Kleritál: niektorí kňazi sa rozhodnú nosiť kleritál, ktorý je špecifickým typom oblečenia pre kňazov. Tento odev môže zahŕňať čiernu košeľu s bielym golierom. Kleritál je často spojený so symbolikou kňazstva a môže slúžiť ako identifikačný znak kňaza vo verejnosti.

Je dôležité poznamenať, že presné pravidlá týkajúce sa obliekania kňazov mimo liturgických obradov sa môžu líšiť v závislosti od konkrétnej cirkvi, diecézy alebo rehole, ktorým kňaz patrí. Každá cirkev môže mať svoje vlastné smernice týkajúce sa odevu kňazov mimo liturgie.

Čo je liturgia

Liturgia je súbor rituálov, modlitieb a obradov, ktoré slúžia v rámci náboženského obradu alebo bohoslužby v kresťanských cirkvách. Je to spoločné vzývanie a oslava Boha a spoločná účasť veriacich na náboženskom obrade.

Liturgia je základným spôsobom, ako kresťanskí veriaci vyjadrujú svoju vieru, modlia sa a slávia sväté tajomstvá (sakramenty) svojej viery. Má hlboké korene v biblických tradíciách a vyvinula sa cez stáročia na základe náboženských skúseností a tradícií.

Liturgia môže zahŕňať rôzne prvky, ako sú modlitby, spevy, čítanie Svätého písma, kázne, sviatosť krstu, sviatosť zmierenia (spoveď), eucharistia (svätá omša), birmovanie, manželstvo, posvätenie chorých a iné sviatosťou podložené obrady. Liturgia je často riadená príslušnými liturgickými knihami a pravidlami, ktoré stanovujú poradie a spôsob jej vykonávania.

Cieľom liturgie je prinášať veriacim duchovnú útechu, posilňovať ich vzťah s Bohom, spoločenstvo veriacich a poskytovať im prostriedky na rast vo viere a duchovnom živote. Liturgia je dôležitou súčasťou náboženského života kresťanov a predstavuje vrcholný okamih ich spoločenstva s Bohom a navzájom.

 

Recenzie zákazníkov

(0 komentárov)

Nový komentár

Kontrolný kód

i

* (Povinné)

Prihlásenie

Zabudnuté heslo

Predvoľby súkromia
Cookies používame na zlepšenie vašej návštevy tejto webovej stránky, analýzu jej výkonnosti a zhromažďovanie údajov o jej používaní. Na tento účel môžeme použiť nástroje a služby tretích strán a zhromaždené údaje sa môžu preniesť k partnerom v EÚ, USA alebo iných krajinách. Kliknutím na „Prijať všetky cookies“ vyjadrujete svoj súhlas s týmto spracovaním. Nižšie môžete nájsť podrobné informácie alebo upraviť svoje preferencie.

Zásady ochrany osobných údajov

Ukázať podrobnosti
Táto stránka je chránená programom reCAPTCHA a spoločnosťou Google. Platia Pravidlá ochrany osobných údajov a Zmluvné podmienky.

Prihlásenie

Zabudnuté heslo

Produkt bol vložený do košíku
Pokračovať v nákupe Objednať